Ukończone
Zaplanowane
Realizowane
Wszystkie rodzaje
Ścieżka rowerowa - NDG

W tym roku rozpoczniemy prace związane z budową kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w naszej gminie. Tym razem uda nam się połączyć w całości z gminą Nowy Dwór Gdański.

Budowa brakującego odcinak będzie prowadzoną wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi od Żelichowa (granica gminy Stegna z gminą Nowy Dwór Gdański) do Stobca (most zwodzony Tujsk). 

Przebudowa drogi gminnej na ul.Dmowskiego

W lutym br. rozpoczniemy prace związane z przebudową dróg gminnych. Roboty realizowane będą na ul. Dmowskiego, ul. Północna i ul. Ogrodowa w Stegnie oraz przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach.

Przebudowa drogi gminnej na ul.Północnej

W lutym br. rozpoczniemy prace związane z przebudową dróg gminnych. Roboty realizowane będą na ul. Dmowskiego, ul. Północna i ul. Ogrodowa w Stegnie oraz przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach.

Przebudowa drogi gminnej na ul.Ogrodowej

W lutym br. rozpoczniemy prace związane z przebudową dróg gminnych. Roboty realizowane będą na ul. Dmowskiego, ul. Północna i ul. Ogrodowa w Stegnie oraz przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach.

Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach

W lutym br. rozpoczniemy prace związane z przebudową dróg gminnych. Roboty realizowane będą na ul. Dmowskiego, ul. Północna i ul. Ogrodowa w Stegnie oraz przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach.

Rewitalizacja kaplicy w Żuławkach

Rozpoczynamy rewitalizacje kaplicy grobowej w Żuławkach. Inwestycja realizowana będzie w tym roku, a planowany termin zakończenia etapu I przypada na koniec października 2019 r. Prowadzone będą prace budowlane i konserwatorskie kaplicy grobowej we wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz rewitalizacja terenu. Zabezpieczone zostaną pozostałości nagrobków i murów po byłym kościele ewangelickim.

Przebudowa boiska sportowego

Modernizacja boiska i budowa budynku zaplecza socjalnego. Wyburzono stary budynek, wykonano system nawodnienia boiska. Prace na budowie postępują zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Budynek rośnie w oczach, a prace ziemne są na ostatniej prostej.

Kajakiem przez Żuławy

W ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” Gmina Stegna wybudowała pięć przystani kajakowych. Nad rzeką Szkarpawą powstały trzy przystanie i dwie na szlaku wodnym rzeki Tuga. Inwestycja realizowana w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy ul.Gdańska 34

Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy ul.Gdańska 34

Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Zdrowia

Termomodernizacja Budynku Przychodni Zdrowia

Modernizacja energetyczna budynku OSP

Termomodernizacja Budynku OSP

Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie

Termomodernizacja Budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie

Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tujksu

Termomodernizacja Budynku szkoły w Tujksu