Ukończone
Zaplanowane
Realizowane
Wszystkie rodzaje
Realizacja Grantu Cyfrowa Gmina

Zakończono realizację umowy o powierzenie Grantu Cyfrowa Gmina

Ścieżka rowerowa - NDG

W tym roku rozpoczniemy prace związane z budową kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w naszej gminie. Tym razem uda nam się połączyć w całości z gminą Nowy Dwór Gdański.

Budowa brakującego odcinak będzie prowadzoną wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi od Żelichowa (granica gminy Stegna z gminą Nowy Dwór Gdański) do Stobca (most zwodzony Tujsk). 

Przebudowa drogi gminnej na ul.Dmowskiego

W lutym br. rozpoczniemy prace związane z przebudową dróg gminnych. Roboty realizowane będą na ul. Dmowskiego, ul. Północna i ul. Ogrodowa w Stegnie oraz przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach.

Przebudowa drogi gminnej na ul.Północnej

W lutym br. rozpoczniemy prace związane z przebudową dróg gminnych. Roboty realizowane będą na ul. Dmowskiego, ul. Północna i ul. Ogrodowa w Stegnie oraz przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach.

Przebudowa drogi gminnej na ul.Ogrodowej

W lutym br. rozpoczniemy prace związane z przebudową dróg gminnych. Roboty realizowane będą na ul. Dmowskiego, ul. Północna i ul. Ogrodowa w Stegnie oraz przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach.

Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach

W lutym br. rozpoczniemy prace związane z przebudową dróg gminnych. Roboty realizowane będą na ul. Dmowskiego, ul. Północna i ul. Ogrodowa w Stegnie oraz przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach.

Trasa rowerowa R9 R10

W ramach projektu pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 realizowanego w partnerstwie z miastem Krynica Morska, gminą Sztutowo i Nadleśnictwem Elbląg, wybudowano nową ścieżkę rowerową na odcinku Stegna – Sztutowo wzdłuż drogi wojewódzkiej 501 – etap I.

Przebudowa ul. Brzegowej w Mikoszewie

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że zakończyliśmy roboty drogowe związane z przebudową ul. Brzegowej w Mikoszewie.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuławki

Gmina Stegna wspólnie z firmą a  Primagran Sp. z o.o. z siedzibą w Żuławkach

Kolejna Inwestycja na terenie gminy została ukończona

Kolejna inwestycja na terenie gminy została ukończona

Zakończenie przebudowy ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że zakończyliśmy roboty drogowe związane z przebudową ul. Zielnej i Zielonej  w Stegnie

Przebudowa drogi gminnej Jantar - Leśniczówka

Zakończenie kolejnych inwestycji w Gminie Stegna.

Przebudowa ul. Młyńskiej w Jantarze

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że zakończyliśmy roboty drogowe związane z przebudową ul. Młyńskiej  w Jantarze.

Czyste Żuławy

Czyste Żuławy - zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych .

Rewitalizacja kaplicy w Żuławkach

Rozpoczynamy rewitalizacje kaplicy grobowej w Żuławkach. Inwestycja realizowana będzie w tym roku, a planowany termin zakończenia etapu I przypada na koniec października 2019 r. Prowadzone będą prace budowlane i konserwatorskie kaplicy grobowej we wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz rewitalizacja terenu. Zabezpieczone zostaną pozostałości nagrobków i murów po byłym kościele ewangelickim.

„STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna”

Gmina Stegna we współpracy z GOPS w Stegnie
oraz w partnerstwie z Fundacją „Strefa mocy”
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna
Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych
Dofinansowanie projektu z UE: 4 300 323,42 PLN

Pomorskie Żagle Wiedzy

Gmina Stegna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Stegna

Budowa oświetlenia ul. Wiślana w Mikoszewie

Budowa oświetlenia ul. Wiślana w Mikoszewie.

Informujemy o zakończeniu budowy oświetlenia ulicznego ul. Wiślanej w miejscowości Mikoszewo

Przebudowa boiska sportowego

Modernizacja boiska i budowa budynku zaplecza socjalnego. Wyburzono stary budynek, wykonano system nawodnienia boiska. Prace na budowie postępują zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Budynek rośnie w oczach, a prace ziemne są na ostatniej prostej.

Kajakiem przez Żuławy

W ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” Gmina Stegna wybudowała pięć przystani kajakowych. Nad rzeką Szkarpawą powstały trzy przystanie i dwie na szlaku wodnym rzeki Tuga. Inwestycja realizowana w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Trasa wiślana

Trasa wiślana, jest nową budowaną ścieżką rowerową pomiędzy Drewnicą a Mikoszewem po koronie wału Wisły.

Budowa hali sportowej w Drewnicy

W ramach inwestycji przy Zespole Szkół w Drewnicy powstać ma pełnowymiarowa hala sportowa wraz z pełnym wyposażeniem, zapleczem i łącznikiem. 

Budowa ścieżki rowerowej w Stegnie

Trwa budowa ścieżki rowerowej w Stegnie. Prace prowadzone są wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501 od okolic ul. Dmowskiego w kierunku Sztutowa.

Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw

Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw”

Mamy Wiślaną Trasę Rowerową

Zakończono budowę Wiślanej Trasy Rowerowej. Nowa droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej ma ok 5 km długości

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Stegnie

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x 40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Stegnie

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy ul.Gdańska 34

Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy ul.Gdańska 34

Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Zdrowia

Termomodernizacja Budynku Przychodni Zdrowia

Modernizacja energetyczna budynku OSP

Termomodernizacja Budynku OSP

Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie

Termomodernizacja Budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie

Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tujksu

Termomodernizacja Budynku szkoły w Tujksu