Przystań składa się z nabrzeża o długości 100 m do obsługi statków pasażerskich białej floty oraz trzech pomostów cumowniczych przy mostach zwodzonych na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej.

Przy nabrzeżu są zlokalizowane punkty poboru prądu i wody oraz miejsce do zrzutu ścieków jachtowych.

Zapleczem lądowym przystani jest budynek z bosmanatem i sanitariatami. W 2017 zaplecze sanitarne zmodernizowano, uzupełniając o kabinę prysznicową.


Kontakt do operatora przystani  508611244


Więcej o przystani: http://www.petlazulawska.com/porty-i-przystanie-petli-zulawskiej/rybina-przystan-zeglarska