Kąpielisko morskie strzeżone :

Od km 42,250 do km 42,450 brzegu morskiego i działki lądowej 1/10 obręb geodezyjny Stegna zlokalizowanego w Jantarze przy zejściu nr 79 na wysokości Ośrodka Wczasowego „Jantar” w Jantarze w kierunku wschodnim w stronę miejscowości Stegna, o wymiarach 200 m x 100 m określone współrzędnymi geograficznymi:

Początek kąpieliska:

  • w strefie wodnej N: 54 20’ 42,7497 " , E: 19 02’ 30,4288 "
  • w strefie lądowej N: 54 20’ 38,2355 " , E: 19 02’ 31,1357 "

Koniec kąpieliska:

  • w strefie wodnej N: 54 20’ 42,3282 " , E: 19 02’ 19,3805 "
  • w strefie lądowej N: 54 20’ 37,6463 " , E: 19 02’ 20,1107 "

Kąpielisko oraz jego strefy są oznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli ( Dz. U. nr 91, poz. 527 z 2011 r.).

Kąpielisko będzie czynne codziennie w godz. 9:00 - 17:00 w terminie 1 lipiec – 31 sierpień 200 mb