Witamy na stronach dotyczących Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Gminy w Stegnie


„Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy,
ale mimo to lepiej być przygotowanym”


Szanowni Państwo chcielibyśmy, przy pomocy informacji zamieszczonych w serwisie przedstawić zagrożenia z jakimi możemy spotkać się w życiu codziennym,
a przede wszystkim sposoby reagowania na nie.

Mimo rozwoju technologii oraz wzrastającym poziomie zabezpieczeń człowiek nadal nie jest w stanie przewidzieć miejsca oraz skali kataklizmów.

Lekceważenie ewentualnych skutków katastrof jest najczęstszym błędem prowadzącym do niepotrzebnych strat i ludzkich tragedii.


 Osoby chcące uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt:

Urząd Gminy w Stegnie

Piotr Kopyciński

Podinspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Gdańska 34
82-103 Stegna
tel. (55) 247 81 71 wewn.66
e-mail:
bezpieczenstwo@stegna.plPrzydatne strony : 


1. Rybacka prognoza pogody 
http://baltyk.pogodynka.pl/index.php?page=2&subpage=6&data=25#align)


2. Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne

http://pogodynka.pl/polska/ostrzezenia 


3. Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne
http://pogodynka.pl/polska/ostrzezeniahydro 


4. Prognoza zjawisk

http://pogodynka.pl/polska/przewidywanie


5. Burze
http://www.pogodynka.pl/polska/burze/analiza_monit...


6.  Stany wód - Zlewnia Zalewu Wiślanego
http://pogodynka.pl/polska/podest/zlewnia_zalewu_wislanego