.

                                      Przyjmowanie skarg i wniosków  1. Wójt przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
  2. W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje interesantów w każdy czwartek, po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie Urzędu.
  3. Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu (pok. Nr 16).
  4. Skargi i wnioski są rozpatrywane przez kierowników referatów lub pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Jeżeli skarga dotyczy pracownika Urzędu, rozpatrywana jest przez jego bezpośredniego przełożonego.
  5. Skargi i wnioski kierowane do Rady Gminy można składać w sekretariacie lub na stanowisku ds. obsługi Rady (pok. Nr 15).
  6. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów we wszystkich dniach tygodniach w godzinach pracy Urzędu.