Ewa Dąbska

tel. (055) 247 81 71

Urzęduje w pokoju nr 16.


Wójt lub jego zastępca przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz.: 07.00 - 15.00 , po uprzednim uzgodnieniu spotkania z sekretariatem Wójta.