Profil zaufany          Epuap


Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Gminy w Stegnie

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy w Stegnie funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Procedura założenia profilu zaufanego?

1.
www.epuap.gov.pl.
2. Z konta założonego na portalu ePUAP wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.
3. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. W tym celu możemy udać się m. in. do Urzędu Gminy w Stegnie(w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem który porównuje je z wprowadzonymi do systemu.

4. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Profil potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.

Przed upływem 3 letniego terminu ważności Profilu Zaufanego, użytkownik może samodzielnie dokonać jego przedłużenia, poprzez podpisanie go dotychczasowym (jeszcze ważnym) Profilem Zaufanym ePUAP. W przypadku przekroczenia tego terminu, koniecznym będzie potwierdzenie Profilu w Punkcie Potwierdzającym.

Lokalizacja i czas pracy punktu potwierdzającego w Urzędzie Gminy w Stegnie:

1. Punkt potwierdzający znajduje się na parterze budynku przy ul. Gdańskiej 34 w Stegnie - pokój nr 4
2. Punkt potwierdzający jest czynny w dni robocze w godz. pracy Urzędu Gminy
3. Numer telefonu: 552478171 wew.34