Adres: Stegienka 7


Prezes: dh Mirosław Jendo

Naczelnik: dh Dariusz Godek


Pojazdy:

GBM 2,5/18 - Star 266