Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Stegnie.kontakt: tel.: (55) 247 81 71 / 247 82 96 / 247 82 93
fax: (55) 247 83 95