Zgłoś swój obiekt do prowadzonej w gminie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Tu dowiesz się jak to zrobić –>   Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.