Kontakt:


Ochotnicza Straż Pożarna w Stegnie

82-103 Stegna
ul. Gdańska 7
tel.

poczta: ospstegna@gmail.com*

www: http://ospstegna.pl/

fb: https://www.facebook.com/OspStegna/

* Zabrania się umieszczania adresu mailowego PSP w Stegnie w jakichkolwiek bazach, biuletynach, listach, itp. bez naszej zgody.