Ochotnicza Straż Pożarna Chełmek-Osada

Chełmek-Osada 82-103 Stegna

Prezes- Mirosław Wojtkowski tel. 602495380

Naczelnik - Sebastian Wojtkowski tel. 530345915

Skarbnik - Mariusz Graban tel. 509610546

e-mail :osknowydworgd@interia.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku-Osada powstała w 2013 roku na bazie zlikwidowanej Zakładowej Straży Pożarnej PGR w Chełmku.

OSP powstało dzięki inicjatywie mieszkańców oraz wniosków składanych w trakcie zebrania wiejskiego na ręce radnego Gminy Stegna Mirosława Wojtkowskiego.

Z inicjatywy grupy mieszkańców oraz przy aprobacie władz gminy Stegna z dniem 15 maja 2013 roku w Sadzie Rejonowym Wydz. Gospodarczy zarejestrowano stowarzyszenie o nazwie Ochotnicza Straż Pożarna Chełmek-Osada.Od samego początku OSP realizuje cele statutowe oraz zadania określone w ustawie o ochronie p- pożarowej.