Kąpielisko morskie strzeżone Stegna I ( od ul. Lipowej)

od zejścia nr 69 przy ul. Lipowej na odcinku 100 m wzdłuż linii brzegowej w kierunku wschodnim w stronę miejscowości Sztutowo, o wymiarach 100 m x 50 m określone współrzędnymi geograficznymi:
 początek kąpieliska:
 N: 54 20’ 49,3511 ", E: 19 06’ 38,0368 "
 N: 54 20’ 49,6215 ", E: 19 06’ 43,5534 "
 koniec kąpieliska:
 N:54 20’ 50,9640 " , E: 19 06’ 37,8342 "
 N: 54 20’ 51,2342 " , E: 19 06’ 43,3504 "


• Kąpielisko oraz jego strefy są oznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli ( Dz. U. z 2018 r, poz. 2476).
• Kąpielisko będzie czynne codziennie w godz. 9:00- 17:00 w terminie 1 lipiec – 31 sierpieńKąpielisko morskie strzeżone Stegna II ( od ul. Morskiej)

 przy zejściu nr 67 od ul. Morskiej na odcinku 200 m wzdłuż linii brzegowej w kierunku wschodnim w stronę miejscowości Sztutowo, o wymiarach 200 m x 50 m określone współrzędnymi geograficznymi:
 początek kąpieliska:
 N:54 20’ 50,8126 " , E: 19 07’ 03,9583 "
 N: 54 20’ 50,1684" , E: 19 06’ 52,9413 "
 koniec kąpieliska:
 N:54 20’ 51,7698 " , E: 19 06’ 52,5562 "
 N: 54 20’ 52,4133 ", E: 19 07’ 03,5638"


• Kąpielisko oraz jego strefy są oznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli ( Dz. U. z 2018 r, poz. 2476).
• Kąpielisko będzie czynne codziennie w godz. 9:00- 17:00 w terminie od pierwszej soboty po zakończeniu roku szkolnego do 2 września