Oprócz tradycyjnej papierowej formy załatwiania spraw, Urząd  Gminy w Stegnie udostępnia portal, który umożliwia skorzystanie z opcji elektronicznego załatwienia sprawy.

Dla wielu usług dostępne są formularze elektroniczne, dzięki którym możesz napisać i wysłać wniosek na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu. Można w ten sposób  uzyskać dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych i opłatach.Użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat ,  bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki można regulować swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy

Żeby skorzystać z jakiegokolwiek portalu usług elektronicznych, musisz po pierwsze mieć profil zaufany. Założenie takiego konta jest bezpłatne. Możesz je założyć na stronie internetowej Profilu zaufanego. Takie konto trzeba potwierdzić w jednym z punktów weryfikacyjnych. Można to zrobić w Urzędzie Gminy w Stegnie  pokój nr 4 .Jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej, łatwiejsze będzie założenie profilu zaufanego poprzez stronę Twojego banku. Jak to zrobić – krok po kroku przeczytasz na stronie profilu zaufanego.

Następnie musisz założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP.

Teraz możesz już korzystać z elektronicznej formy załatwiania spraw – zarówno tych za które odpowiada gmina, jak i tych, za które odpowiadają urzędy państwowe .


Profil Zaufany -użyteczne informacje jak założyć i potwierdzić profil

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy w Stegnie

Portal stegna.gmina.plus  - możliwość składania wniosków i formularzy

ePodatnik    serwis podatkowy dla mieszkańców Gminy Stegna

!go Gmina Stegna   gminna aplikacja mobilna