URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
25 listopada
piątek Kalendarz

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo gmin: Stegna, Sztutowo, Krynica Morska
Umowa o dofinansowanie:
Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.08.04.00-22-0008/16-00  z dnia 31 stycznia 2018 r.
Koszt całkowity: 11 698 871,51 PLN
Koszty kwalifikowane: 10 051 287,28 PLN
Dofinansowanie:  6 402 669,19 PLN 63,70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Koszty

ogółem

niekwalifikowane

kwalifikowane

dofinansowanie

GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA

8 170 968,27

1 647 586,23

6 523 382,04

4 155 395,63

GMINA SZTUTOWO

1 832 344,04

0,00

1 832 344,04

1 167 202,35

GMINA STEGNA

1 695 559,20

0,00

1695559,20

1 080 071,21

Razem

11 698 871,51

1 647 586,23

10 051 287,28

6 402 669,19

Zakres inwestycji:

1. Budowa tras rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym o długości 1,2 km.
2. Budowa dwóch miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Mikoszewo „ MIKOSZEWO”, „STEGNA”.
3. Oznakowanie pionowe i poziome całości szlaku rowerowego biegnącego przez obszar gminy o łącznej długości 15,13 km.

W ramach projektu pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 realizowanego w partnerstwie z miastem Krynica Morska, gminą Sztutowo i Nadleśnictwem Elbląg, wybudowano nową ścieżkę rowerową na odcinku Stegna – Sztutowo wzdłuż drogi wojewódzkiej 501 – etap I.

Zadanie obejmowało budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501 od okolic ul. Dmowskiego w kierunku Sztutowa o długości ok 1,3 km oraz rowerowe miejsca postojowe w miejscowościach Stegna i Mikoszewo. Zadanie zostało ukończone, zrealizowane przez Gminę Stegna.

Na ten cel otrzymano dofinansowanie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 – partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska”