Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że zakończyliśmy roboty drogowe związane z przebudową ul. Brzegowej w Mikoszewie.

Wykonawcą zadania była firma RMC Marek Rudziński z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych, zarządzania prędkością oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

W ramach realizacji zadania zrealizowano m.in.:

  • Wykonano nawierzchnię typu pieszo-jezdnej na istniejącej drodze gminnej o długości 341m;
  • Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym o szerokości jezdni 5 m;
  • Jezdnia ograniczona została opornikami drogowymi;
  • Wykonano pobocza drogi z kruszywa łamanego;
  • Montaż znaków drogowych i wprowadzenie stałej organizacji ruchu.