URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


 • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
21 lutego
środa Kalendarz

Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie StegnaWartość projektu: 396 926,25 złotych

Wartość dofinansowania z UE: 337 387,31 złotych

Okres realizacji: 04.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Rodzaj zadań przewidzianych w projekcie:

 • Zajęcia pozalekcyjne – Skarby Mierzei Wiślanej:
 • Wybierz mądrze swoją przyszłość:
 • Zajęcia żeglarskie:
 • Ze światem za „Pan Brat”:
 • Akademia nauczyciela:
 • Ahoj Przygodo:
 • Zajęcia pozalekcyjne o tematyce edukacji morskiej i żeglarskiej w szkołach podstawowych na terenie gminy Stegna – zajęcia edukacyjne podnoszące kompetencje w zakresie nauk ścisłych, kształtujące nawyki uczenia się i podnoszące kompetencje społeczne - 510 uczennic / uczniów, 35grup po 25 godzin;
 • Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów prowadzone metodą projektu – zajęcia edukacyjne podnoszące umiejętność pracy w zespole podczas realizacji zadań projektowych - 510 uczennic / uczniów, 35grup po 35 godzin;
 • Doradztwo zawodowe – pokazanie zawodów związanych z nadmorskim położeniem gminy Stegna - uczniowie rozwiną kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, poznają możliwości zawodowe związane z rozwojem turystyki wodnej regionu - 510 uczennic / uczniów, 35grup po 8 godzin;
 • Uczniowie nabędą podstawowe umiejętności w zakresie żeglarstwa oraz wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa na wodzie – 220 uczennic / uczniów, 2 dni zajęć na wodzie, 14 godzin;
 • Wyjazdy edukacyjne przybliżające tematykę edukacji morskiej i żeglarskiej dzieciom z gminy Stegna – wycieczki do Muzeum Wisły w Tczewie, Muzeum Zalewu Wiślanego w Katach Rybackich, Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Przygotowanie do pracy metodą projektów – szkolenie 10 Nauczycieli/8 h;
 • Szkolenie warsztatowe w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej - szkolenie 20 Nauczycieli/8h;
 • Zasoby wodne naszego regionu –szkolenie 10 Nauczycieli/8h;
 • Szkolenie online – szkolenie 20 Nauczycieli/8h;
 • Zespoły samokształceniowe nauczycieli - szkolenie 20 Nauczycieli/16h;
 • Wykorzystanie narzędzi TIK przez nauczycieli w ramach edukacji morskiej i żeglarskiej - szkolenie 20 Nauczycieli/8h;

a) Letni obóz żeglarski dla uczniów ze szkół z terenu gminy Stegna – 25 uczniów/uczennic, 7 dni x 24 h.