Zakończono budowę Wiślanej Trasy Rowerowej. Nowa droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej ma ok 5 km długości i 3 m szerokości, przebiega po koronie wału wiślanego od Mikoszewa (przy przeprawie promowej) do drogi powiatowej nr 2332 G w Drewnicy. Dodatkowo drogę rowerową wyposażono w infrastrukturę towarzyszącą w postaci wiaty rowerowej, leżaków i pomostu widokowego. Inwestycja została zrealizowana na nieruchomości, której właścicielem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Inwestycja jest częścią budowanej obecnie w województwie pomorskim międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 9/ Wiślana Trasa Rowerowa. W kolejnych latach planowane jest domknięcie tzw. „Pętli Ujścia Wisły” czyli wykonanie brakującego odcinka trasy rowerowej po wale wiślanym od Drewnicy do drogi S7 w miejscowości Stróża. Dzięki temu ta część Żuław uzyska atrakcyjną trasę rowerową w formie pętli obejmującej oba brzegi Wisły. Brakujący odcinek można pokonać obecnie wykorzystując drogę z betonowych płyt prowadzącą wzdłuż wału.

Zadanie realizowano w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy” w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.