URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
27 września
środa Kalendarz

Zakończenie przebudowy ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie

„Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że zakończyliśmy roboty drogowe związane z przebudową ul. Zielnej i Zielonej  w Stegnie.

Wykonawcą zadania była firma PPH MARIOLA I JANUSZ SZALCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Kmiecinie.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych, zarządzania prędkością oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych.

W ramach realizacji zadania zrealizowano m.in.:

  • Rozebrano istniejącą nawierzchnię,
  • Wykonano nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej o długości 219,95 m,
  • Wykonano nawierzchnię jezdni z płyt betonowych typu MEBA,
  • Wykonano nawierzchnię zjazdów i dojść do furtek z betonowej kostki brukowej,
  • Ustawiono krawężniki i oporniki betonowe,
  • Wymieniono wpust deszczowy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem kanału,
  • Zamontowano znaki drogowe i wprowadzono stałą organizacji ruchu.

Środki na pokrycie kosztów robót budowlanych zostały pokryte w całości z budżetu Gminy Stegna w kwocie 266 379,99 zł.”