Wykonawca inwestycji, firma PRZEMBUD GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku zakończył etap palowania terenu pod halą i wylewkę fundamentów.

W ramach inwestycji przy Zespole Szkół w Drewnicy powstać ma pełnowymiarowa hala sportowa wraz z pełnym wyposażeniem, zapleczem i łącznikiem. Zadania zakłada również w pełni wyposażonego stadionu lekkoatletycznego. Dzięki temu przedsięwzięciu w gminie działać będzie pierwszy kryty obiekt sportowy. Do tej pory sportowcy i uczniowie uczęszczający na zajęcia musieli posiłkować się obiektami w ościennych gminach.

Planowany koszt całej inwestycji to 14 124 090 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” od Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało na ten cel 6 milionów złotych. Dodatkowe pieniądze w kwocie 800 tys. złotych pozyskano także z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Planowany wkład własny gminy wynosi 7 324 090 złotych.