Inwestycja realizowana jest w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 01074-6935-UM1111761/20na realizację operacji pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw” zawartej w dniu 9 lutego 2021 r. z Zarządem Województwa Pomorskiego.

W ramach operacji zamontowane zostaną urządzenia placu zabaw: bujak sprężynowy huśtawka podwójna, zastaw „małpi gaj” oraz wykonana naprawa istniejącej wiaty.