Przedmiotem projektu jest budowa 76,49 km tras rowerowych wchodzących w skład międzynarodowej trasy EuroVelo R-10 i Wiślanej Trasy Rowerowej R-9.  Trasy przebiegają przez obszar 4 gmin (Nowy Dwór Gdański - 23 km, Ostaszewo - 11,74 km, Lichnowy - 15,64 km, Stegna - 26,11 km) leżących na obszarze dwóch powiatów (nowodworski i malborski). Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Nowodworskim oraz Gminami: Stegna, Ostaszewo oraz Lichnowy.

W ramach inwestycji wykonano prace budowlane polegające na budowie dróg rowerowych, budowie lub doposażeniu 10 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą elementy małej architektury (wiaty z ławostołami, ławki, stojaki rowerowe, kosze na odpady, lampy itp), oznakowaniu tras oraz ustawieniu łącznie 15 tablic informacyjno-promocyjnych.

Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego, polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu trasy rowerowej co przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru i powiązanie go międzynarodowym szlakiem rowerowym.

Wartość projektu wyniosła łącznie 15 713 460,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9 848 952,14 zł, w tym wartość projektu w zakresie gminy Stegna: 4 470 835,47 zł, dofinansowanie 2 847 906,68 zł.


W tym roku rozpoczniemy prace związane z budową kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w naszej gminie. Tym razem uda nam się połączyć w całości z gminą Nowy Dwór Gdański.

Budowa brakującego odcinak będzie prowadzoną wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi od Żelichowa (granica gminy Stegna z gminą Nowy Dwór Gdański) do Stobca (most zwodzony Tujsk). Ścieżka rowerowa zostanie wykonana z ażurowych płyt betonowych, a długość budowanego odcinak wynosi 2,8 km. Ponadto cały odcinek trasy rowerowej Nowy Dwór Gdański – Stegna zostanie oznakowany.

Wykonawcą inwestycji jest firma PRIM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku.

Koszt projektu budowy ścieżek rowerowych został współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków z budżetu gminy. Inwestycja dotyczy projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”, realizowany w partnerstwie z gminą Nowy Dwór Gdański.

W ubiegłym roku w ramach tego samego projektu, wybudowaliśmy ścieżkę rowerową na odcinku Tujsk – Rybina (ujście rz. Tugi do Szkarpawy).

Zyskamy dobrą trasę komunikacyjną i rekreacyjną do podziwiania malowniczych Żuław i dojazdu na Mierzeję Wiślaną.