Rowerem po Mierzei Wiślanej Mikoszewo-Piaski


Ścieżki rowerowe na Mierzei Wiślanej 

(zródło http://www.krynicamorska.tv/1,19446,Mierzeja-Wislana-na-rowerach.html)


W sezonie letnim zapraszamy rowerzystów do korzystania z trasy rowerowej wybudowanej na Mierzei Wiślanej. Zaczynamy w Gminie Stegna w miejscowości Mikoszewo, gdzie rozpoczyna się nasza trasa, kończymy na Granicy Państwa w miejscowości Krynica Morska - Piaski. Po drodze las, natura, pobliskie plaże bogate w bursztyn – złoto Bałtyku.


Trasa jest zbudowana w ramach projektu:
„Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”.


Umowa nr RPPM.11.04.00-22-0029/1501 z dnia 29 marca 2016r.
Lider projektu: Gmina Miasta Krynica Morska
Partnerzy: Gmina Sztutowo, Gmina Stegna, Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Elbląg

Okres realizacji inwestycji: 01.12.2016 - 30.09. 2018

Całkowita wartość projektu: 12 502 832,95 zł.
Wartość dofinansowania: 8 715 821,06 zł.


Proponujemy korzystanie z następujących odcinków trasy:
1. Mikoszewo – Stegna do granicy gmin Stegna i Sztutowo w pobliżu Muzeum Stutthof: 14,82 km realizowany przez Gminę Stegna – rozpoczyna się od Mikoszewa, po drodze malowniczy Jantar, Jantar Leśniczówka, Junoszyno, dalej Stegna i droga do Sztutowa.

2. Sztutowo – Kąty Rybackie: 2,086 km realizowany przez Gminę Sztutowo - odcinek, stanowiący ciekawe urozmaicenie równej nawierzchni trasy i wyzwanie dla rowerzystów. Liczne dosyć strome podjazdy i zjazdy wymagają uwagi i wysiłku, ale zapalonym rowerzystom sprawią wiele przyjemności. Ścieżka przebiega tuż przy drodze 501, można więc uniknąć ruchu samochodowego, który na tym odcinku jest dosyć duży.

3. Kąty Rybackie – Przebrno o długości 7,75 km realizowany przez Gminę Sztutowo.- odcinek ten jest w trakcie budowy i zostanie ukończony w miesiącu sierpniu 2018 r.

4. Przebrno – Krynica Morska: 1,038 km realizowany przez Gminę Miasta Krynica Morska - krótki odcinek w urokliwym lesie. Do trasy można dojechać rowerem od drogi 501 naprzeciw Pomnika budowniczych obozu Stutthof.

5. Krynica Morska – Piaski: 15, 276 km realizowany przez Gminę Miasta Krynica Morska – zaczyna się w Krynicy Morskiej przy budynku Straży Granicznej i prowadzi aż do Granicy Państwa mijając po drodze zjazdy na dzikie plaże oraz ważne punkty widokowe: Wielbłądzi Garb i Góra Pirata. Ze ścieżki rowerowej można dojechać do Krynicy Morskiej – Piasków odnogą prowadząca wprost do tej miejscowości.


Ważnym elementem projektu są tablice edukacyjne informujące o szczególnie ważnych zasobach przyrodniczych i kulturowych postawione wzdłuż trasy o następującej tematyce:
1. Mikoszewo: Prom śródlądowy Mikoszewo- Świbno,
2. Mikoszewo - Rezerwat Przyrody „Mewia Łacha”,
3. Jantar- starorzecze,
4. Junoszyno – torfowisko „Moczary”,
5. Stegna- starorzecze z salwinią,
6. Rezerwat przyrody „Kąty Rybackie”,
7. Kąty Rybackie - port morski nad Zalewem Wiślanym,
8. Skowronki – szuwary nadzalewowe,
9. Nowy Świat -pozostałości punktu osadniczego,
10. Przebrno –brzezina bagienna,
11. Przebrno-rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”,
12. Krynica Morska: najwyższa ustabilizowana wydma w Europie – Wielbłądzi Garb,
13. Piaski - Klif nadzalewowy,
14. Piaski –„ Mikołajkowe wydmy”.


Poniżej: przebieg trasy rowerowej
Dokładny przebieg trasy można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Mvh2EABLmo3nVPaz99MBJ7okGxs&ll=54.388128497093774%2C19.33285278219978&z=13

(zródło http://www.krynicamorska.tv/1,19446,Mierzeja-Wislana-na-rowerach.html)

http://turystyka-stegna.pl/?p=turystyka&id=10


SZLAKI ROWEROWE

Bogactwo krajobrazowe naszych terenów zaowocowało gęstą siecią szlaków rowerowych. Możemy wybrać się na wycieczkę szlakami międzynarodowymi:

R 1- biegnący od Kwidzyna przez Krzewsk, Elbląg do Braniewa;

R 64- szlakiem nadzalewowym poprowadzonym trasą Piaski- Krynica M.- Sztutowo- Stegna- Mikoszewo- Drewnica- Rybina- Nowakowi- Elbląg- Próchnik- Łęcze- Suchacz- Kadyny – Tolkmicko- Chojnowo – Krzyżewo- Frombork- Różaniec- Nowa Pasłęka- Braniewo- Gronowo- Kaliningrad- Wzmorje- Swietłyj- Bałtijsk;

oraz regionalnymi na terenie Gminy Stegna :

Pętlą Mennonicką - biegnący przez Mikoszewo – Żuławki – Jantar Leśniczówka’

Pętlą Szkolną – Jantar – Izbiska – Jantar,

Pętlą Kanałów Wodnych –Stegna –Junoszewo –Rybina –Stegna,

Pętlą Zwodzonych Mostów – Stegna – Rybina- Kąty R. – Stegna,

Pętlą Żuławską –Żuławki – Szkarpowa – Żuławki,

Pętlą Szkarpawską – Rybina – Szkarpowa –Rybina,

Szlakiem Kormoranów – Stegna –Skowronki,

W okolicy naszej gminy można również korzystać z następujących szlaków:

Dużą Nadzalewową Pętlą Żuławską – Sztutowo –Groszkowo –Sztutowo,

Małą Nadzalewową Pętlą Żuławską – Sztutowo – Kobyla Kępa – Sztutowo,

Szlakiem Kopernikowskim – Frombork –Wierzno Wlk.- Frombork

Trasą Nadmorską – Sztutowo – Kąty R.,

Szlakiem Menonitów – Elbląg –Szaleniec –Wikrowo –Elbląg

Szlak wokół Wysoczyzny Elbląskiej – Elbląg – Rubno Wlk. – Frombork – Młynary – Elbląg

Szlak Wokół jeziora Drużno – Elbląg – Raczki Elbląskie – Nowe Dolno –Rychliki –Pochylnia Oleśnica - Elbląg

Załączniki: