Rozpoczynamy rewitalizacje kaplicy grobowej w Żuławkach. Inwestycja realizowana będzie w tym roku, a planowany termin zakończenia etapu I przypada na koniec października 2019 r. Prowadzone będą prace budowlane i konserwatorskie kaplicy grobowej we wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz rewitalizacja terenu. Zabezpieczone zostaną pozostałości nagrobków i murów po byłym kościele ewangelickim. Planuje się również zagospodarowanie zieleni wokół budynku na całej działce nr 111. Koszt całkowity I etapu inwestycji 303 631,89 PLN. Kwota dofinansowania 181 607,00 PLN.

Operacja pn. Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki - etap I. Środki na realizację dofinansowania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w zakresie operacji typu „Ochrona zabytków i typu tradycyjnego”.