Przebudowy dróg na terenie Gminy Stegna ruszają!

W lutym br. rozpoczniemy prace związane z przebudową dróg gminnych. Roboty realizowane będą na ul. Dmowskiego, ul. Północna i ul. Ogrodowa w Stegnie oraz przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach.

Inwestycja przewiduje: 

  • prace rozbiórkowe, 
  • wykonanie podbudowy, 
  • wykonanie nowej nawierzchni typu pieszo-jezdnej, 
  • budowa odwodnienia jezdni sieci kanalizacji deszczowej,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wykonawcami prac poszczególnych zadań są firmy:

  1. Przebudowa drogi gminnej ul. Dmowskiego w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji. Wykonawcą jest: GRUPA BMG Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu.
  2. Przebudowa drogi gminnej ulicy Północnej wraz z odwodnieniem jezdni- kanalizacją deszczową w miejscowości Stegna. Wykonawcą jest: DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad, z siedzibą w Elblągu.
  3. Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji . Wykonawcą jest: TSG Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.
  4. Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach wraz z odwodnieniem drogi i usunięciem potencjalnych kolizji . Wykonawcą jest: COLAS Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Palędzie.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego została firma DS-BUD Usługi Inżynierskie Dawid Stasiak.

W związku z prowadzonymi pracami, poszczególne odcinki dróg będą okresowo nieprzejezdne oraz dojazd do posesji mieszkańców będzie ograniczony. Planowany termin zakończenia robót  – maj 2020 r.

Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które wynosi 50% kosztów. Druga część zostanie pokryta z budżetu gminy.