Modernizacja boiska i budowa budynku zaplecza socjalnego. Wyburzono stary budynek, wykonano system nawodnienia boiska. Prace na budowie postępują zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Budynek rośnie w oczach, a prace ziemne są na ostatniej prostej.