URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
30 listopada
czwartek Kalendarz

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i opieki zdrowotnejZakończono prace budowlane prowadzone w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna. Prace modernizacyjne prowadzone były w budynkach Zespołu Szkół w Tujsku, w świetlicy wiejskiej w Bronowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie, Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie.Dzięki prowadzonej inwestycji zainstalowano pionowe wymienniki ciepła do pozyskiwania energii cieplnej bezpośrednio z ziemi. Wymieniono kotły na pompy ciepła, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, ocieplono ściany, dachy i stropy w budynkach podpiwniczonych. Przeprowadzona inwestycja przyczyni się do zmniejszenie strat ciepła w zmodernizowanychobiektach, wzrost energooszczędności, redukcji emisji gazów cieplarnianych i emisji pyłów. Działanie realizowano na podstawie audytów energetycznych i projektów opracowanych indywidualnie do potrzeb każdego z obiektów.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Stegna. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki realizacji założonych w projekcie działań termomodernizacyjnych w obrębie pięciu obiektów. Do bezpośrednich efektów, jakie wystąpią po wykonaniu prac w ramach projektu, należy zaliczyć:

  • Zmniejszenie strat ciepła i dostosowanie wskaźników zapotrzebowania na ciepło do wymagań dla budownictwa energooszczędnego;
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną w termomodernizowanych budynkach;
  • Spadek rocznego zapotrzebowania na energię cieplną pierwotną;
  • Spadek kosztów energii cieplnej;
  • Wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
  • Redukcję emisji gazów cieplarnianych;
  • Redukcję emisji pyłów.

Zmniejszenie strat ciepła w budynkach, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii, ograniczą nadmierną emisję do atmosfery pyłów i gazów cieplarnianych. Poprawa efektywności energetycznej systemów cieplnych przełoży się bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Wartość inwestycji: 6 410 049,57 zł

Dofinansowanie w wysokości: 4 628 751,15 zł

Wkład własny: 1 781 298,42 zł

Na realizację obu inwestycji otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Świetlica wiejska w BronowieBudynek Ochotniczej Straży Pożarnej w StegnieZespół Szkół w Tujsku


Urząd Gminy w Stegnie