URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
27 września
środa Kalendarz

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) w Stegnie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

w poniedziałki od 8:00 – 18:00

od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00


W PSZOK przyjmowane są bezpłatnie::

- papier i tektura ,

- szkło,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- opakowania wielomateriałowe,

- przeterminowane leki

- chemikalia, przepracowane oleje, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe ,

- odpady budowlane-rozbiórkowe z gospodarstw domowych w postaci czystego gruzu

- zużyte opony

- odpady biodegradowalne

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

- opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach i aerozolach,

- zużyte kartridże i tonery,

- odpady opakowaniowe ze styropianu będą przyjmowane w ilościach wskazujących, że pochodzą z wyposażenia gospodarstwa domowego w nowy sprzęt AGD, RTV i inne.

Odbierane są również odpady :

1) budowlano- rozbiórkowe w postaci czystego gruzu, ilość nie może przekroczyć 1000 kg /gospodarstwo domowe/rok,

2)  meble i inne odpady wielkogabarytowe, ilość nie może przekroczyć 200 kg /gospodarstwo domowe/rok.

3)  zużyte opony samochodowe, rowerowe, ilość nie może przekroczyć 4 sztuk/nieruchomość/ rok.

W Urzędzie Gminy w Stegnie ( biuro nr 7) należy pobrać informację, potwierdzającą prawo do bezpłatnego oddania ww. odpadów.

W PSZOK mogą być przyjmowane odpłatnie odpady inne niż niebezpieczne nienależące do odpadów komunalnych (porolnicze), a w szczególności:

1. Zużyte opony z gospodarstw rolnych,

2. Odpady w postaci foli, sznurka (nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

3. Siatka polietylenowa z ogrodzeń, z wiązania balotów słomy i siana,

Załączniki: