URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
18 kwietnia
czwartek Kalendarz

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każda gmina musi skontrolować wszystkie nieruchomości niepodłączone do sieci kanalizacyjnej. Są na to 2 lata od wejścia w życie nowych przepisów w sierpniu 2022 roku.

W związku z powyższym Straż Gminna będzie kontrolować nieruchomości na terenie Gminy Stegna, niepodłączone do kanalizacji w zakresie posiadania umów na wywóz nieczystości płynnych lub osadników oraz faktury potwierdzające ich wywóz ( co najmniej jeden wywóz w roku).

W 2024 roku samorządy będą musiały złożyć pierwsze sprawozdania (dotyczące okresu od stycznia 2023 roku) do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.


Za zaniedbania grożą im kary do 50 tys. zł.