URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
18 kwietnia
czwartek Kalendarz

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA PARTNERA DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA PARTNERA

DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Wójt Gminy Stegna działając na mocy art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (t.j. Dz.U z 2022 poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora

finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektów w ramach

Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z

Regulaminem wyboru projektów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 - Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza

(EFS+) Działanie 5.17. FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne.


szczegóły