URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
22 maja
środa Kalendarz

Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024r.

Wójt Gminy Stegna informuje, że w wyniku analizy 1 oferty, która wpłynęła w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna w zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na 2024r. na terenie Gminy Stegna.:

  • Wymogi formalne spełniła oferta:

Stowarzyszenia „Czarni Przemysław”

82-103 Przemysław 52

Program pn. „Spotkajmy się na boisku”

Wnioskowano o kwotę dotacji:6 000 zł. ( słownie: sześć tysięcy 00/100 zł.)

Jednocześnie akceptuję przyznanie wnioskowanej kwoty.