URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna
  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
14 czerwca
piątek Kalendarz

Płukanie sieci wodociągowej na całym obszarze działania CWŻ Sp. z o.o.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości wody u Odbiorców, 

w dniach od 19.02.2024 roku do 22.03.2024 roku przystępuje do płukania sieci wodociągowej na całym obszarze działania Spółki.  

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, w ciągu eksploatacji rozległej sieci wodociągowej dochodzi w wyniku naturalnych procesów (takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń) do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców. Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody.

Proces okresowego płukania (czyszczenia) sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności.

 Płukanie sieci odbywać się będzie

  • dla gminy Elbląg, gminy Gronowo Elbląskie, gminy Stare Pole

w dniach od 19.02.2024 roku do 23.02.2024 roku,

  • dla gminy Lichnowy, gminy Malbork, gminy Nowy Dwór Gdański, gminy Nowy Staw, gminy Ostaszewo, gminy Stegna, gminy Sztutowo

w dniach od 26.02.2024 roku do 22.03.2024 roku,

w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do godz. 5:00, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia.

Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu.

Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych.

Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.

Zaleca się wg potrzeb wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac można uzyskać pod numerami telefonów:

ZPW Ząbrowo: (55) 271-35-40,  e-mail: sekretariat.zpw@cwz.pomorskie.pl

ZE Nowy Staw: (55) 273-22-47,  e- mail: sekretariatnwst@cwz.pomorskie.pl

ZE Nowy Dwór Gdański: (55) 247-21-18, e-mail: zakład.ndg@cwz.pomorskie.pl

lub kontakt z pracownikami Biura Obsługi Klienta. 

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci serdecznie przepraszamy, jednakże czynności te są niezbędne w celu utrzymania właściwej jakości wody.