URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna
  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
12 lipca
piątek Kalendarz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STEGNA o rozpoczęciu konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Gminy w Stegnie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2024

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STEGNA

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm. )

ZAWIADAMIAM

O rozpoczęciu konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Gminy w Stegnie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2024, które potrwają do 05 marca 2024 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@stegna.pl

Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu.

Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stegnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Stegnie.