URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
24 stycznia
wtorek Kalendarz

Zakończenie prac drogowych w Przemysławiu

„Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że zakończyliśmy roboty drogowe związane z przebudową drogi gminnej działki nr 130 w miejscowości Przemysław.

Wykonawcą zadania była firma „Usługi Rolnicze Usługi Budowlane Transportowe Adam Kalinowski” z siedzibą w Drewnicy ul. Długa 109, 82-103 Stegna.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych, zarządzania prędkością oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych.

W ramach realizacji zadania zrealizowano m.in.:

  • Rozebrano istniejącą nawierzchnię,
  • Wykonano nawierzchnię jezdni z płyt betonowych typu IOMB o długości 170,11 m,
  • Wykonano nawierzchnię zjazdów z płyt betonowych typu IOMB,
  • Zamontowano znaki drogowe i wprowadzono stałą organizacji ruchu.

Środki na pokrycie kosztów robót budowlanych zostały pokryte w całości z budżetu Gminy Stegna w kwocie 258 300,00 zł brutto.”