URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
21 lutego
środa Kalendarz

Informacja firmy BUDIMEX S.A o prowadzonych robotach na DW501

Wykonawca prac „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska” – Budimex S.A. informuje jak niżej o zakresie robót wykonywanych w bieżącym tygodniu (21.) i planowanych na nadchodzący tydzień (22.):

Teren Gminy w Stegna

Na odcinku od ronda w Stegnie – skrzyżowanie z ulicą Morską - do zjazdu na teren Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" Sp. z o.o.

 

Wykonano nasyp pod konstrukcję poszerzenia drogi oraz podbudowę z mieszanki mineralno-cementowo emulsyjnej (MCE).

Trwa przerwa technologiczna z uwagi na konieczność związania cementu w warstwie podbudowy MCE.

W nadchodzącym tygodniu planowane jest wykonanie robót bitumicznych – wyrównania oraz warstwy wiążącej.

Teren  Gminy w Sztutowie

Na odcinku od Urzędu Gminy w Sztutowie do Zjazdu na parking Polo Market

Trwają prace brukarskie – ustawianie krawężników i obrzeży – oraz regulacja wpustów kanalizacji deszczowej.

W nadchodzącym tygodniu planowane jest wykonanie robót bitumicznych – wyrównania i warstwy wiążącej - oraz kontynuacja robót brukarskich.

Na odcinku od km 55+600 do km 56+660 za miejscowością Skowronki

 

Trwają prace związane z wykonywaniem poszerzenia i przygotowaniem do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo emulsyjnej (MCE).

W nadchodzącym tygodniu planowane jest wykonanie podbudowy MCE.

Teren Gminy Miasta Krynicy Morskiej

Na odcinku od km 59+520 do km 60+720 (na wysokości pomnika budowniczych obozu Stutthof)

 

Trwają prace przygotowawcze do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo emulsyjnej (MCE).

W nadchodzącym tygodniu planowane jest wykonanie podbudowy MCE oraz robót bitumicznych – wyrównania i warstwy wiążącej.

W załączeniu orientacja z zaznaczonymi odcinkami, na których prowadzone są roboty.

Załączniki: