URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
21 lutego
środa Kalendarz

Zimowe utrzymanie dróg gminnych.


Gmina Stegna uprzejmie informuje, że w przypadkach intensywnych opadów śniegu lub występowania śliskości na drogach i chodnikach gminnych istnieje możliwość poinformowania o takich sytuacjach sołtysa danego sołectwa, który przekaże te informacje dla pracownika Urzędu Gminy w Stegnie odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie gminnych dróg i chodników.

Brak jest w przepisach prawa jednoznacznych standardów utrzymania dróg gminnych, jednak obowiązkiem gminy jest utrzymanie przejezdności dróg gminnych i chodników oraz likwidacja ich śliskości.


REJON

USŁUGA

WYKONAWCA

I. Stegna z Cisewem bez ul. Żuławskiej oraz Junoszyno

odśnieżanie dróg.

Spółdzielnia Socjalna „Stegna Serwis”

II. Stegienka, Stegienka Osada, ul. Żuławska w Stegnie, Popowo

odśnieżanie dróg.

Spółdzielnia Socjalna „Stegna Serwis”

III. Jantar, Jantar Leśniczówka, Mikoszewo

odśnieżanie dróg.

Jan Pawłowski

IV. Drewnica, Przemysław, Izbiska

odśnieżanie dróg.

Adam Kalinowski

V. Żuławki, Książęce Żuławy, Broniewo, Bronowo, Wiśniówka, Szkarpawa, Wybicko, Stare Babki, Dworek, Niedźwiedzica oraz Niedźwiedziówka

odśnieżanie dróg.

Adam Kalinowski

VI. Nowotna, Tujsk, Stobiec, Chełmek i Chełmek Osada, Rybina, Świerznica, Głobica, Chorążówka

odśnieżanie dróg.

Bogusław Radziwiłł

VII. Stegna

odśnieżanie chodników i wąskich dróg pieszo-jezdnych.

Antoni Łukasik

VIII. Jantar, Jantar Leśniczówka, Mikoszewo

odśnieżanie chodników i wąskich dróg pieszo-jezdnych.

Mariusz Pawłowski

IX. Drewnica, Żuławki, Dworek

odśnieżanie chodników i wąskich dróg pieszo-jezdnych.

Mariusz Pawłowski

X. Drewnica, Przemysław, Izbiska, Żuławki, Dworek – Niedźwiedzica, Bronowo, Wiśniówka

likwidacja śliskości jezdni i chodników.

Adam Kalinowski

XI. Junoszyno, Stegienka Osada, Jantar, Jantar Leśniczówka, Mikoszewo

likwidacja śliskości jezdni i chodników.

Adam Kalinowski

XII. Stegna (drogi), Rybina, Głobica, Stegienka, Chorążówka, Świerznica, Nowotna, Tujsk, Stobiec, Chełmek i Chełmek Osada

likwidacja śliskości jezdni i chodników.

Adam Kalinowski