URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna
  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
12 lipca
piątek Kalendarz

Konsultacje społeczne nad zmianą Strategii RLKS - listopad 2023


Szanowni Państwo!

Zapraszamy do konsultacji społecznych nad zmianami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Proponowane przez nas zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zmiany zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są spowodowane potrzebami zgłaszanymi przez lokalną społeczność podczas wydarzeń organizowanych przez Żuławską LGD oraz wynikają z przeprowadzonych rozmów z członkami ŻLGD. W celu zrealizowania LSR i wskaźników jej realizacji zaproponowane zmiany mają zachęcić przyszłych wnioskodawców do aplikowania o środki na realizację działań w ramach LSR.

Zakres zmian LSR dotyczy możliwości zmian budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2. Przedsięwzięcie 2.2.1 Stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne -zwiększono środki oraz  wskaźniki produktu i rezultatu. Środki, o które zwiększono budżet w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 pochodzą z niewykorzystanych środków z przedsięwzięcia 1.1.4 (zrealizowane wskaźniki w 100%) powstałych w wyniku przeliczenia różnic kursowych (przeliczenie EUR na PLN)  oraz z niewykorzystanych środków z przedsięwzięcia  1.2.3, w którym  kilkukrotnie nie udało się zrealizować wskaźnika produktu mimo dostępnych środków, jednocześnie zmniejszono wskaźniki produktu i rezultatu w ww. przedsięwzięciu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@zulawskalgd.pl wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – LSR”, lub przesłać listownie na adres Żuławska Lokalna Grupa Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański , z dopiskiem „Konsultacje społeczne – LSR”. Termin nadsyłania uwag mija  20 listopada 2023 r. o godzinie 15.00 (w przypadku uwag zgłaszanych za pośrednictwem poczty - decyduje data wpływu do jednostki).