URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna
  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
14 czerwca
piątek Kalendarz

13.11.2023 Dzień wolny w Urzędzie Gminy w Stegnie


Dnia 13.11.23 r. Urząd Gminy w Stegnie będzie nieczynny 


                    Pracownik USC będzie pełnił dyżur wyłącznie w sprawie rejestracji
                    Aktów Zgonu pod nr tel.665-708-171  w godz. 10.00-13.00

                         ZARZĄDZENIE NR 217/2023 WÓJTA GMINY STEGNA
                                                  z dnia 6 listopada 2023 r.
          w sprawie ustalenia dnia wolnego dla Urzędu Gminy w Stegnie
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zarządzam, co następuje:
                                                           § 1.
W dniu 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) Urząd Gminy będzie nieczynny.
                                                          § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                     Z-ca Wójta: Tomasz Gajewski