URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
25 listopada
piątek Kalendarz

UMOWA O ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY STEGNA NA LATA 2023-2026

Miło nam poinformować, że Gmina Stegna jako jedna z nielicznych jeszcze w lipcu br. podpisała czteroletnią umowę na kompleksową usługę oświetlenia. Dzięki temu koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej ustalone w w/w umowie były stosunkowo niskie w porównaniu z obecna wartością MWh. Przez pojęcie kompleksowej usługi oświetlenia należy rozumieć m.in. : ryczałtową opłatę za pobór energii elektrycznej, bieżącą konserwację urządzeń, utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie technicznym, podniesienie standardów oświetleniowych poprzez dobudowę nowych punktów oświetleniowych oraz montaż oraz demontaż iluminacji świątecznych.

Jednocześnie w okresie trwania w/w umowy Gmina Stegna zamierza zmodernizować 1414 opraw ulicznych z przestarzałych oprawy sodowych i rtęciowych na oprawy LED, w taki sposób, aby na terenie całej gminy zamontowane były tylko oprawy energooszczędne. Modernizacja ma na celu zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, poprawiające jednocześnie widoczność. Modernizacja planowana jest na rok 2023. Szacujemy, że po okresie modernizacji koszty związane z utrzymaniem oświetlenia zmaleją o ok. 40%.

Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Stegna ponosi stałe ryczałtowe miesięczne koszty związane z kompleksowym utrzymaniem oświetlenia, które podlegają tylko rocznej waloryzacji nie przewiduje się wprowadzenia rygorów energetycznych w sferze oświetlenia ulicznego.