URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

 • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
21 stycznia
piątek Kalendarz

Podsumowanie inwestycji w roku 2021


Dobiega końca 2021 rok dlatego też nadszedł czas na małe podsumowanie minionego roku w zakresie zrealizowanych inwestycji na terenie naszej gminy. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz własnym w minionym roku zrealizowaliśmy następujące zadania:

 • „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy” – zakończyliśmy budowę brakującego odcinak prowadzono wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi od Żelichowa (granica gminy) do Stobca (most zwodzony Tujsk).
 • Zrealizowaliśmy przebudowę drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Drewnica.
 • Rozpoczęliśmy budowę pierwszej pełnowymiarowej hali sportowo-widowiskowej na terenie naszej gminy. Hala powstaje przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Drewnicy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, a planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2023 roku.
 • Zrealizowaliśmy zadanie w ramach inwestycji „Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw”.
 • Nasi Druhowie z OSP Drewnica otrzymali nowy wóz strażacki.
 • Nasi Druhowie z OSP Stegna otrzymali nowy quad strażacki.
 • Zrealizowaliśmy przebudowę ul. Słonecznej w miejscowości Drewnica.
 • Zrealizowaliśmy przebudowę ul. Krótkiej w miejscowości Jantar.
 • Na boisku "Czarnych Przemysław" wykonaliśmy własne ujęcie wody na potrzeby podlewania boiska.
 • Przy szkole podstawowej w Tujsku wybudowany został nowy plac zabaw.
 • Zrealizowaliśmy przebudowę drogi gminnej na działce nr 97 w miejscowości Stegienka.
 • W ramach realizowanego projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie gminy Stegna, w Tujsku zakończono remont budynku świetlicy.
 • W ramach realizowanego projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie gminy Stegna, w Bronowie zakończyliśmy remont świetlicy wraz z doposażeniem sali pod Klub Seniora.
 • W ramach realizowanego projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie gminy Stegna, w Drewnicy rozpoczęliśmy remont budynku pod Klub Seniora oraz Placówkę Wsparcia Dziennego. Planowany termin zakończenia prac to koniec marca 2022 r.
 • „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy” – zakończyliśmy budowę „Wiślanej Trasy Rowerowej” na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Mikoszewo – Drewnica. Czekamy jeszcze tylko na odbiór końcowy prac.
 • W Zespole Szkół w Stegnie zrealizowaliśmy remont kuchni wraz z nowym wyposażeniem.
 • W ramach wspófinansowania przez Gminę Stegna Starostwo Powiatowe w Nowy Dworze Gdańskim zrealizowało na naszym terenie inwestycje polegającą na przebudowie drogi 2329G w miejscowości Broniewo.
 • W 2021 r. w ramach środków funduszu sołeckiego wykonano przedsięwzięcia mające na celu poprawę życia mieszkańców, wzrost funkcjonalności i estetyki terenów sołeckich tj.:
  • Rybina – wykonano w Parku dalszą część ciągu pieszego z kostki brukowej;
  • Jantar – wykonano utwardzenie z kostki brukowej pod altanami zlokalizowanymi na boisku wiejskim;
  • Drewnica – wykonano prace remontowe w świetlicy, w tym prace ogólnobudowlane oraz wymianę instalacji elektrycznej;
  • Izbiska – wykonano utwardzenie z kostki brukowej przed wejściem do świetlicy wiejskiej;
  • Wiśniówka – wykonano wiatę drewnianą wraz z utwardzeniem z kostki brukowej;
  • Przemysław – zakupiono i postawiono bramki piłkarskie oraz zestaw do gry w siatkówkę na placu zabaw.
  • Mikoszewo – przeprowadzono kompleksowy remont znaku - witacza;
  • Jantar – na placu zabaw przy ul. Rybackiej zamontowano urządzenia placu zabaw: zestaw zabawowy i dwa bujaki sprężynowe;
  • Jantar – na boisku wiejskim zamontowano urządzenia sprawnościowe: drążek potrójny, poręcze gimnastyczne, drabinkę poziomą, pomost linowy;
  • Stegienka-Osada – na terenie placu zabaw wykonano instalację elektryczną, w tym ustawiono dwie latarnie;
  • Świerznica – na placu rekreacyjno-sportowym zamontowano zjazd linowy;
  • Nowotna – na placu zabaw zamontowano zestaw zabawowy;
  • Przemysław – na placu zabaw zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (prasa ręczna + wyciąg dolny).

Sołectwa w znacznej części środki z funduszu sołeckiego przeznaczały na inwestycje drogowe. M.in. w sołectwach Bronowo, Chorążówka, Izbiska, Jantar-Leśniczówka, Mikoszewo, Przemysław, Żuławki zakupiono materiały z przeznaczeniem na drogi gminne, w tym płyty drogowe, kostkę brukową, podbudowę. Ponadto w zakresie inwestycji drogowych wykonano roboty budowalne m.in. w Tujsku wbudowano płyty drogowe, w Niedźwiedziówce wykonano chodnik z kostki brukowej, w Głobicy przełożono płyty drogowe, w Chełmku-Osadzie i Junoszynie zamontowano nowe wiaty przystankowe.