URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
10 sierpnia
środa Kalendarz

Uwaga Gmina Stegna wydaje sprzęt komputerowy w ramach grantu PPGR


Od kilku dni Urząd Gminy w Stegnie wydaje sprzęt komputerowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Gmina Stegna na realizację tego zadania otrzymała 715 000,00 zł. Po zaakceptowaniu złożonych wniosków zakupiliśmy 287 laptopów i 5 tabletów.


Osoby, które złożyły wnioski o przyznanie grantu mogą pod nr tel. 55 247 81 71 wew. 19 sprawdzić czy ich wnioski zostały zakwalifikowane do projektu.


Osoby, które chcą odebrać przyznany im sprzęt komputerowy proszone są o umawianie terminu odbioru pod nr tel. 55 247 81 71 wew. 41.