URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
10 sierpnia
środa Kalendarz

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

STAROSTA NOWODWORSKI ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO


  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku)

rejestracja tel. 500-019-812 w godz. 7.30-14.30

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-13.00

9.00-13.00

12.30-16.30

9.00-13.00

9.00-13.00


  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w

Stegnie przy ul. Morskiej 11 (Dom Pomocy Społecznej „Mors”)

rejestracja tel. 500-019-812 w godz. 7.30-14.30

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

8.45-12.45

8.45-12.45


Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.