URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
21 lutego
środa Kalendarz

Dodatek węglowySzanowni Państwo,
Informujemy, że dnia 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można pobierać i składać od dnia 17.08.2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie przy ul. Wojska Polskiego 12.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:
- poprzez platformy ePUAP oraz emp@tia- osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
- wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej: - przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie
- za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna
- osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników GOPS Stegna w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12 w pokoju nr 10 (gabinet nad ośrodkiem zdrowia)
Wniosek do pobrania pod artykułem. 
Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przez gospodarstwo domowe, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).wniosek >> 

Wniosek_o_dodatek_węglowy nowy+ RODO.doc