URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
21 lutego
środa Kalendarz

INFORMACJA WÓJTA GMINY STEGNA W SPRAWIE ZAKUPU WĘGLA

Szanowni mieszkańcy gminy Stegna!

W związku z procedowanymi przez Sejm RP pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Stegna zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej  Gminy  o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Stegna na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie Gminy.

Zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel należy składać u sołtysów, w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1, w sekretariacie lub telefonicznie pod numerem 55 247 81 71 wew. 44.

Zgodnie z projektem ustawy zakupu będą mogli dokonywać mieszkańcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach ustawy o dodatku węglowym lub spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.

Informację o dystrybucji węgla na terenie naszej gminy udzielą sołtysi wsi oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Zgłoszenie zapotrzebowania można składać do 07 listopada 2022.