URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
25 listopada
piątek Kalendarz

I NF O R M A C J A – październik 2022r. o funkcjonowaniu punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin

Punkt konsultacyjny w Stegnie

(salka katechetyczna ul. Morska 1 w Stegnie)

Punkt konsultacyjny w Jantarze

(świetlica wiejska)

Punkt konsultacyjny w Izbiskach

(świetlica wiejska)


Osoba dyżurująca

Godziny otwarcia

Osoba

dyżurująca

Godziny otwarcia

Osoba dyżurująca

05.10.2022

1800-20 00


p.Grzegorz Podsiadło

06.10.2022

800-1200

Magdalena Spryszyńska

08.10.2022

900 - 1100

p.Grzegorz Podsiadło

13.10.2022
1600-1800

Grzegorz

Podsiadło13.10.2022

800-1200

Magdalena Spryszyńska

19.10.2022

1800-20 00

p.Grzegorz

Podsiadło


22.10.2022p.Grzegorz Podsiadło900 - 1100

p.Grzegorz Podsiadło

27.10.2022p.Grzegorz Podsiadło

1600-1800

Grzegorz

Podsiadło