URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
24 stycznia
wtorek Kalendarz

Przypominamy o obowiązku właścicieli nieruchomości.Od 1 lipca 2021 r., właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw. Na zgłoszenie zostały niecałe 2 miesiące! W naszej Gminie na dzień 10 maja złożono 1 759 deklaracji co stanowi 45% z szacowanych 3 879.

Czym jest CEEB?

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Jaki jest cel składania deklaracji?

Głównym celem stworzenia bazy jest poprawa jakości powietrza. Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem. Baza CEEB będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Jak złożyć deklaracje?

Wejdź na stronę https://zone.gunb.gov.pl/ i wypełnij deklarację elektronicznie lub przyjdź do Urzędu Gminy.

Za nie złożenie deklaracji do 30 czerwca 2022r. grozi grzywna nawet 5 000 zł.