URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
1 lipca
piątek Kalendarz

Zakończono kolejną inwestycję drogową
Gmina Stegna zakończyła kolejną inwestycję, polegającą na przebudowie ul. Heweliusza w Stegnie.

W ramach realizacji zadania:

  • Wykonano nawierzchnię z płyt typu MEBA na istniejącej drodze gminnej o długości 83,36 m;
  • Przestrzeń między płytami wypełniono kostką betonową;
  • Jezdnia ograniczona została opornikami drogowymi;
  • Montaż znaków drogowych i wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wykonawcą zadania była firma PPH MARIOLA I JANUSZ SZALCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Kmiecinie.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych, zarządzania prędkością oraz zapewnienie spójności sieci dróg. Środki na pokrycie kosztów robót budowlanych zostały pokryte w całości z budżetu Gminy Stegna w kwocie 69 700,51 zł.”