URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
1 lipca
piątek Kalendarz

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Stegna za rok 2021

Na XL Sesji Rady Gminy Stegna w dniu 20 czerwca 2022 r., po przedstawieniu raportu o stanie Gminy za 2021 rok, Radni Gminy Stegna udzielili Wójtowi, Pani Ewie Dąbskiej, wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

Wójt Gminy Stegna Pani Ewa Dąbska podziękowała Radnym za okazany mandat zaufania. Podziękowania za współpracę Pani Wójt skierowała także do pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, mieszkańców i wszystkich osób, które działają na rzecz Gminy Stegna.