URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
21 lutego
środa Kalendarz

Serwis internetowy ePodatki

Szanowni Mieszkańcy i podatnicy Gminy Stegna, uruchomiliśmy dla Państwa na naszej stronie Internetowej usługę ePodatki umożliwiająca całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec Gminy zobowiązaniach wynikających z podatków lokalnych.

Po zalogowaniu się do systemu podatnik ma dostęp do kompletu informacji o podatkach i opłatach lokalnych, a także dzierżaw, użytkowania wieczystego. Podatnik otrzymuje informację o sposobie naliczenia podatku lub opłaty, o wysokości poszczególnych rat i terminie ich płatności, a także o istniejących zaległościach i należnych odsetkach. Informacje są pobierane bezpośrednio z bazy danych urzędu, są identyczne z tymi, którymi dysponują urzędnicy. Usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń podatków i opłat oraz umożliwia bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki  wszczęcie procedury regulacji zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą szybkich płatności elektronicznych.

Korzyści:

  • bezpośredni nieograniczony czasem dostęp do bieżącej, indywidualnej informacji o wszystkich należnościach i terminach
  • oszczędność czasu, papieru i kosztów korespondencji pocztowej
  • czytelny i przejrzysty sposób prezentacji danych, logiczna struktura
  • łatwy dostęp do informacji o sposobie naliczenia podatków i opłat - możliwość szybkiego zgłoszenia i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości bez konieczności licznych wizyt w urzędzie
  • prosty sposób aktywacji konta – formularz elektroniczny login.gov.pl lub tylko jedna wizyta w urzędzie (podpisanie dokumentów)
  • wszystkie informacje na jednym koncie

Pamiętajcie Państwo, że decyzje wymiarowe oraz decyzje zmieniające wymiar podatków, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2325 ze zm.), nadal doręczane są w formie papierowej bądź w formie elektronicznej przez ePUAP.


Aby można było korzystać z usługi należy założyć konto w systemie ePodatki.

- Procedura zakładania konta


Sposób I (bez wizyty w urzędzie)


Jeśli jesteś użytkownikiem Profilu Zaufanego lub posiadasz e-dowód z warstwą elektroniczną skorzystaj z opcji zakładania konta przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej

na stronie  https://ugstegna.epodatnik.info/  kliknij  ikonę    login.gov.pl

 zaloguj się profilem zaufanym i zarejestruj konto podając niezbędne dane .Po zarejestrowaniu konta pracownik Urzędu Gminy w Stegnie sprawdzi twoje dane rejestracyjne a o aktywacji konta zostaniesz poinformowany osobną wiadomością e-mail. Nasz pracownik sprawdzi Twoje dane rejestracyjne maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.


Sposób II (wymagana jest weryfikacja konta przez urzędnika)

Na naszym portalu https://ugstegna.epodatnik.info/register.php  umieściliśmy formularz rejestracyjny, za pomocą którego można założyć konto do systemu. Po wypełnieniu wymaganych pól, zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji wymaganych zgód konto zostanie założone. Konieczna jest jeszcze wizyta w Urzędzie Gminy w Stegnie pokój nr 10 w celu weryfikacji i potwierdzenia danych dla założonego konta.


Od tej pory nie ma więcej konieczności odwiedzania urzędu w celu ustalenia wymiaru podatków , opłat lub należności, pozostałych do opłacenia – wystarczy komputer z dostępem do Internetu.


Serwis internetowy został zrealizowany w ramach projektu :

Umowa o powierzenie grantu o numerze 2954/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00