URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę StegnaNależy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.

23 stycznia
sobota Kalendarz

Komunikat GOPS w Stegnie -pomoc żywnościowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie informuje, że w związku z planowanym wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy w formie paczek z produktami spożywczymi powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna w terminie do dnia 29.01.2021 r.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy:

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają sięprzychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu- z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Osoby, które zgłoszą się do dnia 29.01.2021 r. zostaną zakwalifikowane do programu pomocy żywnościowej i na tej podstawie będą mogły odbierać paczki z żywnością. Z uwagi na limitowaną ilość produktów żywnościowych liczba osób, które zostaną zakwalifikowane jest ograniczona.
O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszenia.

Osoby korzystające dotychczas z tej formy pomocy również muszą się zgłosić telefonicznie do GOPS w Stegnie w celu uaktualnienia swoich dochodów.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.